04/09 

       Vadovaujantis Kredito unijų įstatymo 20 st. 1 dalimi Sedos kredito unija informuoja, kad 2019 kovo 22 dieną įvyko pakartotinis visuotinis narių susirinkimas kurio metu priimti šie sprendimai :

  1. Teigiamai įvertinta vidaus audito tarnybos ataskaita.
  2. Teigiamai įvertinta valdybos ataskaita.
  3. Teigiamai įvertinta paskolų komiteto ataskaita.
  4. Patvirtintas metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.
  5. Patvirtinta 2019 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmata .
  6. Suteikti įgaliojimai valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
  7. Informuoti  indėlininkai dėl indėlių draudimo.